Bahan Asas (Tahun 4): Sumber Bahan

0%

1. Apakah bahan yang dihasilkan haiwan ini yang boleh digunakan untuk membuat pakaian hangat?

Correct! Wrong!

2. Apakah sumber asas bagi objek-objek ini yang diperbuat daripada getah?

Correct! Wrong!

3. Objek mana yang boleh dibuat dari tanaman kapas?

Correct! Wrong!

4. Bahan manakah yang dihasilkan daripada haiwan?

Correct! Wrong!

5. Yang manakah merupakan sumber asas?

Correct! Wrong!

6. Manakah sumber asas yang digunakan untuk membuat payung ini?

Correct! Wrong!

7. Batu adalah sumber asas. Manakah bukan bahan yang dihasilkan oleh batu?

Correct! Wrong!

8. Objek manakah yang diperbuat daripada bahan?

Correct! Wrong!

9. Yang manakah bukan objek yang dibuat dari bahan yang diberikan?

Correct! Wrong!

10. Objek manakah yang dibuat dari sumber asas batu?

Correct! Wrong!

11. Gambar menunjukkan khemah perkhemahan. Objek berikut, yang manakah dibuat dari bahan yang sama dengan khemah perkhemahan ini?

Correct! Wrong!

12. Y adalah sumber asas yang menghasilkan kepingan emas. Kepingan emas digunakan untuk membuat rantai emas. Apakah sumber asas Y?

Correct! Wrong!

Bahan Asas (Tahun 4): Sumber Bahan
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: