Karangan 1 (Tahun 6): Surat Kiriman Rasmi

0%

Berikut merupakan tujuan penulisan surat kiriman rasmi KECUALI

Correct! Wrong!

Surat kepada datuk dan nenek di kampung merupakan surat kiriman tidak rasmi.

Surat kiriman rasmi menggunakan panggilan hormat seperti berikut KECUALI

Correct! Wrong!

Ayahanda merupakan panggilan hormat surat kiriman tidak rasmi.

Yang manakah panggilan hormat penerima yang tidak tepat dalam surat kiriman rasmi?

Correct! Wrong!

Saudari merupakan kata panggilan hormat penerima untuk surat kiriman tidak rasmi untuk kawan perempuan.

Berdasarkan soalan, apakah jenis surat kiriman rasmi yang paling sesuai?

soalan bahasa melayu tahun 6
Correct! Wrong!

Tujuan surat undangan rasmi ialah untuk undangan menjadi perasmi, menjadi pengadil atau undangan memberi ceramah.

Bagaimanakah cara penulisan tarikh yang paling tepat dalam surat kiriman rasmi?

Correct! Wrong!

Cara penulisan tarikh yang paling tepat ialah 15 JUN 2017. Nama bulan mestilah ditulis dengan semua huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah.

Maklumat di atas merujuk kepada _______.

soalan bahasa melayu
Correct! Wrong!

Tarikh ditulis di sebelah kanan surat, iaitu sebaris dengan alamat akhir penerima. Nama bulan hendaklah ditulis dengan huruf besar sepenuhnya dan diakhiri tanda noktah.

Maklumat di atas merujuk kepada _______.

soalan bahasa melayu
Correct! Wrong!

Perkara atau tajuk surat: Ditulis di bahagian tepi surat dan digariskan. Huruf besar digunakan pada setiap awal kata. Tidak perlu diletakkan tanda noktah di akhir ayat.

Maklumat di atas merujuk kepada _________.

soalan bahasa melayu nombor 8
Correct! Wrong!

Alamat pengirim ditulis dengan lengkap di sudut paling atas sebelah kiri.

Maklumat di atas merujuk kepada ___________.

Correct! Wrong!

Nama dan alamat penerima diselang sebaris bawah garisan panjang melintang, arah kiri, sejajar dengan alamat pengirim. Akhir alamat perlu digariskan.

Berdasarkan soalan, apakah jenis surat kiriman rasmi yang perlu ditulis?

Correct! Wrong!

Surat permohonan ditulis untuk permohonan jawatan, permohonan bantuan atau permohonan mengadakan lawatan.

Pilih cadangan isi yang paling sesuai berdasarkan soalan yang diberi.

I. Surat-surat tidak dimasukkan ke dalam peti surat dengan sewajarnya sehingga ada yang rosak dan hilang.

II. Surat lewat diterima dan kadangkala mengambil masa berminggu-minggu.

III. Menimbulkan kebimbangan pengguna jika kehilangan dokumen penting.

IV. Memperbaiki kemahiran dan penguasaan mata pelajaran Sains di sekolah.

Correct! Wrong!

Isi I, II dan III sesuai berdasarkan soalan diberi.

Pilih cadangan isi yang paling sesuai berdasarkan soalan yang diberi.

I. Memperkenalkan diri serta menyatakan nama.

II. Menyatakan tujuan menulis surat untuk memohon cuti kerana balik ke kampung.

III. Motosikal yang diubah suai mengeluarkan bunyi yang sangat kuat sehingga mengganggu ketenteraman awam.

IV. Menyatakan tempoh cuti yang dipohon serta tarikhnya.

Correct! Wrong!

Isi I, II dan IV sesuai berdasarkan soalan diberi.

Pilih soalan yang paling sesuai berdasarkan butiran karangan yang diberi.

Correct! Wrong!

Soalan paling sesuai: Andaikan bahawa anda wakil penduduk di tempat tinggal anda. Tulis sepucuk surat kepada majlis daerah supaya membaiki kerosakan di taman permainan di tempat tinggal anda.

Pilih cadangan isi yang paling sesuai berdasarkan soalan yang diberi.

I. Menyatakan alamat pengirim, nama dan alamat penerima serta tarikh.

II. Buku yang dibeli terdapat beberapa kesilapan ejaan dengan memberikan beberapa contoh.

III. Terdapat kesilapan teknikal seperti halaman yang tidak bercetak dan kekaburan pada perkataan.

IV. Menyatakan kesilapan tidak sepatutnya berlaku serta dapat memperbaiki kesilapan.

Correct! Wrong!

Isi yang tepat ialah II, III dan IV sahaja.

Pilih cadangan isi yang paling sesuai berdasarkan soalan yang diberi.

I. Anjing-anjing liar bergerak secara berkumpulan, menyelongkar tong-tong sampah.

II. Mengancam keselamatan penduduk kampung, terutama kanak-kanak.

III. Berharap agar pihak berwajib mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan perkara buruk berlaku.

IV. Berharap agar permohonan ini diterima dan memberi jawapan dengan kadar segera.

Correct! Wrong!

Isi I, II dan III tepat berdasarkan soalan.

Karangan 1 (Tahun 6): Surat Kiriman Rasmi
Kurang baik! Kena ulangkaji lebih lagi.

Memuaskan! Kena usaha lagi.

Tahniah! Anda cemerlang.

Share your Results: