Karangan 2 (Tahun 6): Surat Kiriman Tidak Rasmi

0%

1. Karangan jenis surat kiriman tidak rasmi merupakan ______________.

Correct! Wrong!

Surat kiriman tidak rasmi merupakan karangan jenis berformat iaitu ada format khusus yang mesti diikuti.

2. Berikut merupakan surat kiriman tidak rasmi kecuali __________.

Correct! Wrong!

Surat kepada guru kelas merupakan surat kiriman rasmi.

3. Surat kiriman tidak rasmi menggunakan kata ganti nama diri seperti berikut kecuali __________.

Correct! Wrong!

Kata ganti nama diri tuan/puan merupakan kata ganti nama diri untuk surat kiriman rasmi.

4. Bagaimanakah cara penulisan tarikh yang betul dalam surat kiriman tidak rasmi?

Correct! Wrong!

Huruf pertama bagi nama bulan ditulis dengan huruf besar dan diakhiri oleh tanda noktah.

5. Antara berikut, yang manakah merupakan gandingan panggilan yang tidak tepat dalam surat kiriman tidak rasmi?

Correct! Wrong!

Gandingan yang tepat ialah kawan lelaki (saudara) dan kawan perempuan (saudari).

6. Maklumat berikut merujuk kepada ____________.

Correct! Wrong!

Alamat pengirim adalah jawapan yang tepat iaitu ditulis di sudut atas sebelah kanan surat. Alamat pengirim juga tidak perlu ditulis nama pengirim.

7. -Ditulis selepas alamat pengirim dan dijarakkan satu baris. -Huruf pertama bagi nama bulan ditulis dengan huruf besar dan diakhiri oleh tanda noktah. Maklumat ini merujuk kepada ____________.

Correct! Wrong!

Tarikh adalah jawapan yang tepat berdasarkan maklumat diberi.

Maklumat berikut merujuk kepada ____________.

Correct! Wrong!

Kata pembuka surat merupakan jawapan yang paling sesuai dengan pernyataan yang diberi.

Maklumat berikut merujuk kepada ____________.

Correct! Wrong!

Kata ganti nama diri penerima merupakan jawapan yang paling sesuai dengan pernyataan yang diberi.

Maklumat berikut merujuk kepada ____________.

Correct! Wrong!

Pengakuan pengirim merupakan jawapan yang paling sesuai dengan pernyataan yang diberi.

Pilih cadangan isi yang sesuai berdasarkan soalan surat kiriman tidak rasmi yang diberi.

I. bertanyakan khabar datuk dan nenek.

II. berhasrat menikmati udara sejuk semasa berada di tempat yang tinggi.

III. ingin merasai masakan nenek yang sedap semasa di kampung.

IV. melihat cara-cara memproses teh dengan lebih dekat.

Correct! Wrong!

I dan III sahaja yang paling sesuai dengan soalan yang diberi. II dan IV sesuai untuk melancong atau lawatan.

Pilih cadangan isi yang sesuai berdasarkan soalan surat kiriman tidak rasmi yang diberi.

I. Cuti panjang yang akan menjelang tidak lama lagi.

II. Banyak tempat yang boleh dilawati serta makanan yang enak.

III. Sangat yakin dapat melanjutkan pelajaran ke asrama penuh.

IV. Belajar bersungguh-sungguh untuk pencapaian yang cemerlang.

Correct! Wrong!

I dan II sahaja yang paling sesuai dengan soalan yang diberi. III dan IV sesuai untuk persediaan dalam peperiksaan.

Pilih cadangan isi yang sesuai berdasarkan soalan surat kiriman tidak rasmi yang diberi.

I. Bertanya khabar sepupu yang berada di bandar

II. Sudah lama tidak berjumpa sejak menyambut hari raya Aidilfitri bersama-sama di kampung

III. Buah-buahan di kebun nenek begitu menjadi

IV. Belajar lebih awal untuk mengelakkan ketinggalan dalam pelajaran

Correct! Wrong!

I, II dan III sahaja jawapan yang paling sesuai dengan soalan diberi. IV sepatutnya isi untuk persediaan dalam pelajaran.

Klik tajuk yang paling sesuai berdasarkan isi-isi yang diberi.

Correct! Wrong!

Menulis surat kepada rakan menceritakan persediaan menghadapi peperiksaan UPSR merupakan jawapan yang paling tepat dengan isi yang diberi.

Pilih cadangan isi yang sesuai berdasarkan soalan surat kiriman yang diberi.

I. Bertanya khabar rakan agar berada dalam keadaan sihat

II. Sekolah berjaya mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah dengan penuh meriah

III. Pelbagai aktiviti yang diadakan semasa sambutan berlangsung

IV. Baru mengetahui berita kemalangan yang berlaku terhadap sepupu

Correct! Wrong!

I, II dan III sahaja isi yang tepat berkaitan soalan yang diberi. IV isi tidak sesuai dengan soalan.

Karangan 2 (Tahun 6): Surat Kiriman Tidak Rasmi
Kurang baik! Kena ulangkaji lebih lagi.

Test description 0-5
Memuaskan! Kena usaha lagi.

Tahniah! Anda cemerlang.

Share your Results: