Kemahiran Membaca (Tahun 2): Membaca Perkataan dan Ayat

0%

1. Apakah barang yang dinyatakan dalam resit?

Correct! Wrong!

2. Nyatakan perbuatan berdasarkan gambar berikut.

Correct! Wrong!

3. Apakah nama lain bagi perpustakaan?

Correct! Wrong!

4. Mengapakah kita perlu mencuci tangan?

Correct! Wrong!

5. Di manakah Raju bersekolah?

Correct! Wrong!

6. Bagaimana kita dapat menjaga kesihatan gigi?

Correct! Wrong!

7. Bagaimanakah cara mencuci tangan dengan betul?

Correct! Wrong!

8. Bagaimanakah Raju pergi ke sekolah?

Correct! Wrong!

9. Mengapakah kita perlu minum susu?

Correct! Wrong!

10. Bilakah kita perlu mencuci tangan?

Correct! Wrong!

Kemahiran Membaca (Tahun 2): Membaca Perkataan dan Ayat
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: