Kemahiran Membaca (Tahun 3): Kosa Kata

0%

1. Apakah maksud kosa kata umum?

Correct! Wrong!

2. Apakah maksud kosa kata istilah?

Correct! Wrong!

3. Apakah maksud kosa kata berikut?

Correct! Wrong!

4. Apakah maksud kosa kata berikut?

Correct! Wrong!

5. Lengkapkan ayat berikut dengan kosa kata yang tepat.

Correct! Wrong!

6. Lengkapkan ayat berikut dengan kosa kata yang tepat.

Correct! Wrong!

Kemahiran Membaca (Tahun 3): Kosa Kata
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: