Kemahiran Mendengar dan Bertutur (Tahun 3): Ayat Suruhan dan Ayat Permintaan

0%

1. Kenal pasti jenis ayat yang diberikan.

Correct! Wrong!

2. Kenal pasti jenis ayat yang diberikan.

Correct! Wrong!

3. Lengkapkan ayat permintaan berikut.

Correct! Wrong!

4. Lengkapkan ayat suruhan berikut.

Correct! Wrong!

5. Pilih ayat permintaan yang tepat.

I. Minta semua berikan tumpuan.
II. Kongsikan maklumat yang kamu peroleh.
III. Tolong hantar borang kebenaran ibu bapa.
IV. Belilah buku latihan yang baharu.

Correct! Wrong!

6. Pilih ayat suruhan yang tepat.

I. Harap program itu memberikan manfaat.
II. Terangkanlah tentang kepentingan alat ini.
III. Tolong ulang kaji pelajaran hari ini.
IV. Siapkan latihan ini sekarang!

Correct! Wrong!

Kemahiran Mendengar dan Bertutur (Tahun 3): Ayat Suruhan dan Ayat Permintaan
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: