Kemahiran Proses Sains (Tahun 3): Memerhati

0%

1. Kemahiran proses sains mana yang melibatkan menggunakan pancaindera anda untuk menerangkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dileburkan dan dirasakan?

Correct! Wrong!

2. Kumpulan mana yang mempunyai semua deria? Pilih satu:

Correct! Wrong!

3. Antara berikut, yang manakah bukan pemerhatian?

Correct! Wrong!

4. Kami menggunakan mata untuk ____________.

Correct! Wrong!

5. Anak lelaki itu memakai jaket biru. Penyataan itu adalah ______.

Correct! Wrong!

6. Kemahiran pemerhatian yang baik diperlukan semasa siasatan polis. Yang manakah tidak akan meningkatkan kemahiran pemerhatian?

Correct! Wrong!

7. Antara berikut yang manakah merupakan pemerhatian?

Correct! Wrong!

8. Ibu menyediakan makanan tengah hari untuk keluarga. Pemerhatian yang manakah menunjukkan bahawa dia menggunakan deria rasa untuk mengumpulkan fakta?

Correct! Wrong!

9. Perhatikan gambar. Antara berikut, yang manakah merupakan pemerhatian yang betul?

Correct! Wrong!

10. Antara berikut yang manakah menerangkan pemerhatian? Pilih satu:

Correct! Wrong!

11. Antara berikut yang manakah merupakan pemerhatian?

Correct! Wrong!

12. Gambar menunjukkan sebiji durian. Antara berikut, yang manakah kemungkinan besar bukan pemerhatian?

Correct! Wrong!

13. Laksa assam pedas dan masam. Apakah pengertian yang digunakan dalam membuat pemerhatian ini?

Correct! Wrong!

14. Antara berikut, yang manakah menghasilkan bunyi yang paling kuat?

Correct! Wrong!

15. yang manakah dapat diperhatikan dalam gambar ini?

Correct! Wrong!

Kemahiran Proses Sains (Tahun 3): Memerhati
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: