Kemahiran Proses Sains (Tahun 3): Mengelaskan

0%

1. Kemahiran proses sains yang manakah mengenai membuat kategori atau kumpulan?

Correct! Wrong!

2. Kumpulan perkara yang manakah untuk membuat karya seni?

Correct! Wrong!

3. Haiwan dikelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Antara kumpulan berikut, yang manakah betul?

Correct! Wrong!

4. Apakah maksud klasifikasi?

Correct! Wrong!

5. Antara berikut yang manakah boleh digunakan untuk mengelaskan batu?

Correct! Wrong!

6. Anda ingin membuat kunci pengelasan untuk invertebrata. Soalan mana yang boleh diajukan untuk menunjukkan perbezaan antara laba-laba dan semut?

Correct! Wrong!

7. Tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan penting. Iaitu?

Correct! Wrong!

8. Berikut dikumpulkan bersama. Yang manakah mempunyai kategori yang betul untuk mengklasifikasikan perkara ini?

Correct! Wrong!

9. Kelaskan unit berikut mengikut kuantiti fizikalnya. Jadual mana yang betul?

Correct! Wrong!

10. Pengumpulan objek atau benda mengikut persamaan atau perbezaannya melibatkan kemahiran dalam __________.

Correct! Wrong!

11. Antara jadual berikut, yang manakah menunjukkan pengelasan kelarutan bahan yang betul di dalam air?

Correct! Wrong!

12. Anda mahu mengumpulkan haiwan yang terdapat di sebuah pulau. Pilih soalan yang tidak memisahkan kura-kura dan burung.

Correct! Wrong!

Kemahiran Proses Sains (Tahun 3): Mengelaskan
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: