Kemahiran Saintifik (Tahun 3): Membuat Inferens

0%

1. Kemahiran proses sains mana yang terlibat semasa kita membuat kesimpulan awal untuk menjelaskan pemerhatian?

Correct! Wrong!

2. Cheetah adalah karnivor. Apa yang dapat kita simpulkan mengenai kebiasaan makan macan tutul?

Correct! Wrong!

3. Antara kesimpulan berikut mengenai gambar yang manakah betul?

Correct! Wrong!

4. Anda membuat kesimpulan apabila anda menyatakan kesimpulan awal untuk menjelaskan sesuatu/sesebuah __________.

Correct! Wrong!

5. Gambar menunjukkan sebuah lori tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Apa yang dapat anda simpulkan dari gambar?

Correct! Wrong!

6. Antara kesimpulan berikut, yang manakah tidak betul?

Correct! Wrong!

7. Antara berikut yang manakah menerangkan kemahiran proses sains membuat inferens?

Correct! Wrong!

8. Antara berikut, yang manakah bukan inferens yang betul mengenai gambar yang ditunjukkan?

Correct! Wrong!

9. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar yang ditunjukkan?

Correct! Wrong!

10. Antara berikut, yang manakah merupakan kesimpulan?

Correct! Wrong!

11. Antara kesimpulan berikut mengenai gambar yang manakah betul?

Correct! Wrong!

12. Antara jadual berikut, yang manakah menunjukkan kesimpulan yang betul untuk gambar yang diberikan?

Correct! Wrong!

Kemahiran Saintifik (Tahun 3): Membuat Inferens
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: