Kemahiran Saintifik (Tahun 4): Membuat Inferensi

0%

1. Kemahiran proses sains mana yang terlibat semasa kita membuat kesimpulan awal untuk menjelaskan pemerhatian? Pilih satu:

Correct! Wrong!

2. Leopard adalah karnivor. Apa yang dapat kita simpulkan mengenai kebiasaan makan macan tutul?

Correct! Wrong!

3. Antara kesimpulan berikut mengenai gambar yang manakah betul?

Correct! Wrong!

4. Anda membuat kesimpulan apabila anda menyatakan kesimpulan awal untuk menjelaskan a / an __________.

Correct! Wrong!

5. Gambar menunjukkan sebuah lori tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Apa yang dapat anda simpulkan dari gambar?

Correct! Wrong!

6. Antara berikut yang manakah menerangkan kemahiran proses sains membuat inferens?

Correct! Wrong!

7. Antara berikut, yang manakah bukan inferens yang betul mengenai gambar yang ditunjukkan?

Correct! Wrong!

8. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar yang ditunjukkan?

Correct! Wrong!

9. Antara berikut, yang manakah merupakan kesimpulan?

Correct! Wrong!

10. Antara kesimpulan berikut mengenai gambar yang manakah betul?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Kemahiran Saintifik (Tahun 4): Membuat Inferensi
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: