Memerhati (Tahun 2): Kemahiran Saintifik

0%

1. Kemahiran proses sains mana yang melibatkan menggunakan pancaindera anda untuk menerangkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dileburkan dan dirasakan?

Correct! Wrong!

2. Kumpulan mana yang mempunyai semua deria?

Correct! Wrong!

3. Antara berikut, yang manakah bukan pemerhatian?

Correct! Wrong!

4. Kami menggunakan mata untuk ____________.

Correct! Wrong!

5. Anak lelaki itu memakai jaket biru. Penyataan itu adalah ____________.

Correct! Wrong!

6. Kemahiran pemerhatian yang baik diperlukan semasa siasatan polis. Yang manakah tidak akan meningkatkan kemahiran pemerhatian?

Correct! Wrong!

7. Antara berikut, yang manakah merupakan pemerhatian?

Correct! Wrong!

8. Ibu menyediakan makan tengah hari untuk keluarga. Pemerhatian yang manakah menunjukkan bahawa dia menggunakan deria rasa untuk mengumpulkan fakta?

Correct! Wrong!

9. Perhatikan gambar. Antara berikut, yang manakah merupakan pemerhatian yang betul?

Correct! Wrong!

10. Antara berikut, yang manakah menerangkan pemerhatian?

Correct! Wrong!

Memerhati (Tahun 2): Kemahiran Saintifik
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang

Share your Results: