Mikroorganisma (Tahun 6) : Jenis Mikroorganisma

0%

1. Pilih jawapan yang betul.

Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Antara pilihan berikut, yang manakah bukan bentuk bakteria?

Correct! Wrong!

2. Pilih jawapan yang betul.

Antara jenis mikroorganisma berikut, yang manakah paling kecil?

Correct! Wrong!

3. Pilih jawapan yang betul.

Jenis mikroorganisma yang manakah boleh membuat makanan sendiri?

Correct! Wrong!

4. Pilih jawapan yang betul.

Antara organisma berikut yang manakah jenis fungi?

Correct! Wrong!

5. Pilih jawapan yang betul.

Jenis mikroorganisma mana yang paling besar di antara semua mikroorganisma?

Correct! Wrong!

6. Pilih jawapan yang betul.

Gambar rajah berikut menunjukkan beberapa mikroorganisma. Apakah jenis mikroorganisma ini?

Correct! Wrong!

7. Pilih jawapan yang betul.

Jenis mikroorganisma mana yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron?

Correct! Wrong!

8. Pilih jawapan yang betul.

Apakah proses yang digunakan alga untuk membuat makanan?

Correct! Wrong!

9. Pilih jawapan yang betul.

Antara contoh mikroorganisma berikut yang manakah boleh digunakan untuk membuat roti?

Correct! Wrong!

10. Pilih jawapan yang betul.

Jenis persekitaran manakah yang mungkin terdapat di protozoa?

Correct! Wrong!

11. Pilih jawapan yang betul.

Antara pilihan berikut yang manakah merupakan contoh bakteria?

Correct! Wrong!

12. Pilih jawapan yang betul.

Jenis mikroorganisma yang manakah mesti hidup dalam organisma lain?

Correct! Wrong!

13. Pilih jawapan yang betul.

Apakah satu ciri yang mempunyai persamaan alga dan tumbuhan?

Correct! Wrong!

14. Pilih jawapan yang betul.

Lisa meninggalkan dua keping roti di atas meja dan meneruskan perjalanan selama seminggu. Ketika dia kembali roti kelihatan seperti yang ditunjukkan. Apakah jenis mikroorganisma yang tumbuh di atas roti?

Correct! Wrong!

15. Pilih jawapan yang betul.

Apakah jenis mikroorganisma yang ditunjukkan dalam gambar?

Correct! Wrong!

Mikroorganisma (Tahun 6) : Jenis Mikroorganisma
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: