Mikroorganisma (Tahun 6): Mikroorganisma Berguna

0%

1. Gambar di bawah menunjukkan produk makanan buatan sendiri.

Antara mikroorganisma berikut, yang manakah digunakan untuk fermentasinya?

Correct! Wrong!

2. Melissa sakit dan ibunya membawanya berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat dan nasihat.

Mengapa Melissa mesti mengikut nasihat doktor?

Correct! Wrong!

3. Antara berikut, yang manakah bukan penggunaan mikroorganisma?

Correct! Wrong!

4. Antara berikut, yang manakah diperlukan untuk membuat tempe?

Correct! Wrong!

5. Apakah peranan mikroorganisma dalam loji rawatan kumbahan?

Correct! Wrong!

6. Ubat-ubatan yang ditunjukkan di bawah ini membantu melindungi kita dari penyakit.

Ubat-ubatan tersebut menghalang mikroorganisma daripada ____________.

Correct! Wrong!

7. Martha sedang menyediakan doh untuk membuat roti menggunakan ramuan di bawah. Kemudian, dia mendapati bahawa campuran makanan tidak naik.

Apa yang harus dia lakukan untuk memastikan campuran makanan naik?

Correct! Wrong!

8. Antara berikut, yang manakah membuktikan bahawa mikroorganisma yang menguraikan haiwan mati adalah penting bagi manusia?

Penguraian haiwan mati ____________.

Correct! Wrong!

9. Marsha sedang berusaha membuat yogurt.

Antara berikut, yang manakah urutan langkah yang betul untuk menyediakannya?

Correct! Wrong!

Mikroorganisma (Tahun 6): Kegunaan Mikroorganisma
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: