Mikroorganisma (Tahun 6): Mikroorganisma

0%

1. Pilih jawapan yang betul.

Apakah mikroorganisma?

Correct! Wrong!

2. Pilih jawapan yang betul.

Antara alat berikut, yang manakah biasanya digunakan untuk memeriksa mikroorganisma?

Correct! Wrong!

3. Pilih jawapan yang betul.

Antara berikut, yang manakah menerangkan persekitaran di mana mikroorganisma boleh dijumpai?

Correct! Wrong!

4. Pilih jawapan yang betul.

Mengapa kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma?

Correct! Wrong!

5. Pilih jawapan yang betul.

Antara organisma berikut yang manakah paling kecil?

Correct! Wrong!

6. Pilih jawapan yang betul.

Perkataan mikro bermaksud ____________.

Correct! Wrong!

7. Pilih jawapan yang betul.

Mengapa kita mesti mendidihkan air minuman kita?

Correct! Wrong!

8. Pilih jawapan yang betul.

Di manakah mikroorganisma boleh dijumpai?

Correct! Wrong!

9. Pilih jawapan yang betul.

Bagaimana mikroskop membolehkan kita melihat mikroorganisma?

Correct! Wrong!

10. Pilih jawapan yang betul.

Steven melihat benda ini bergerak dalam setitis air melalui mikroskop.
Apa yang dapat disimpulkan oleh Steven dari pemerhatiannya?

Correct! Wrong!

11. Pilih jawapan yang betul.

Mengapa mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar?

Correct! Wrong!

12. Pilih jawapan yang betul.

Apa yang tidak dapat disimpulkan mengenai mikroorganisma di dalam mulut dari gambar?

Correct! Wrong!

13. Pilih jawapan yang betul.

Manakah antara pernyataan berikut mengenai mikroorganisma yang tidak betul?

Correct! Wrong!

Mikroorganisma (Tahun 6): Mikroorganisma
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: