Nombor Keseluruhan (Tahun 5) : Nombor hingga 1 000 000

0%

1. Tulis dalam angka.

Tiga ratus ribu, lima ratus tujuh.

Correct! Wrong!

2. Tuliskan nombor yang ditunjukkan pada kalkulator dengan perkataan.

Correct! Wrong!

3. Berapakah nilai tempat digit 7 dalam kad nombor?

Correct! Wrong!

4. Lengkapkan nombor berikut.

Correct! Wrong!

5. Tuliskan nombor yang ditunjukkan pada sempoa lonjakan dalam bentuk yang diperluas menggunakan nilai digitnya.

Correct! Wrong!

6. Tulis dalam angka.

Lapan ratus lima belas ribu, seratus dua.

Correct! Wrong!

7. Tuliskan nombor dalam perkataan.

Correct! Wrong!

8. Nilai tempat bagi digit terkecil dalam nombor 345 678 ialah

Correct! Wrong!

9. Tuliskan nombor 577 089 dalam bentuk yang diperluas menggunakan nilai tempat.

Correct! Wrong!

10. Cari perbezaan 2 nombor ini.

Tulis jawapan anda dalam bentuk yang diperluas menggunakan nilai digitnya.

Correct! Wrong!

Nombor Keseluruhan (Tahun 5) : Nombor hingga 1 000 000
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: