Nombor Keseluruhan ( Tahun 6): Menggunakan Kalkulator

0%

1. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 635 + 702 =

Correct! Wrong!

2. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 611 × 89 =

Correct! Wrong!

3. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 63 + 7 + 96 − 5 =

Correct! Wrong!

4. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 60 × 72 × 96 =

Correct! Wrong!

5. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 63 × (70 - 16) =

Correct! Wrong!

6. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. Lengkapkan urutannya. 44, 67, 90, ...

Correct! Wrong!

7. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 7 332 - 631 =

Correct! Wrong!

8. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 4 287 × 35 =

Correct! Wrong!

9. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 49 912 - 2 789 + 170 - 45 =

Correct! Wrong!

10. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 352 × 679 ÷ 19 = Berikan jawapan hingga satu perpuluhan.

Correct! Wrong!

11. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. (520 + 675) ÷ 121 = Berikan jawapan hingga satu perpuluhan.

Correct! Wrong!

12. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. Lengkapkan urutannya. 852, 873.5, 895, ...

Correct! Wrong!

13. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 733 279 - ____________ = 101 483

Correct! Wrong!

14. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 346 789 ÷ 17 = Berikan jawapan hingga 2 tempat perpuluhan.

Correct! Wrong!

15. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 81 032 - 73 321 + 31 654 × 13 =

Correct! Wrong!

16. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 51 247 ÷ 17 ÷ 31 × 98 = Berikan jawapan hingga dua tempat perpuluhan.

Correct! Wrong!

17. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. 489 ÷ (346 - 221) = Berikan jawapan hingga dua tempat perpuluhan.

Correct! Wrong!

18. Gunakan kalkulator anda untuk menjawab soalan. Lengkapkan urutannya. 725, 693, ...

Correct! Wrong!

Nombor Keseluruhan ( Tahun 6): Menggunakan Kalkulator
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: