Nombor (Tahun 2): Nombor Hingga 1 000

0%

1.

Correct! Wrong!

2. Padankan angka dengan angka dalam perkataan seperti yang ditunjukkan oleh sempoa lonjakan.

Correct! Wrong!

3. Bandingkan nombor P dan Q.

Correct! Wrong!

4.

Correct! Wrong!

5. Hitung bilangan objek.

Correct! Wrong!

6. Lihat nombor yang ditunjukkan dalam rajah 1 dan 2. Pernyataan berikut, yang manakah benar?

Correct! Wrong!

7. Peter mempunyai enam ratus dua belas guli. Berapa banyak lagi guli yang dia perlukan untuk mempunyai tujuh ratus dua puluh?

Correct! Wrong!

8. Dalam permainan langganan, Miny perlu mengira hingga 200. Miny mengira anak panah. Berapakah bilangan lagi yang perlu dikira oleh Miny untuk mencapai 200?

Correct! Wrong!

9. Berapakah bilangan puluhan dan satu yang perlu anda ambil dari nombor yang ditunjukkan oleh lonjakan lonjakan untuk menghasilkan 730?

Correct! Wrong!

Nombor (Tahun 2): Nombor Hingga 1 000
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: