Penambahan dan Pengurangan (Tahun 5) : Penambahan dengan Pembolehubah Tidak Diketahui

0%

1. Tahun lalu, Omega Publishing menjual 2 642 buku bercetak. Ia juga menjual 9 237 buku elektronik. Berapa jumlah buku yang dijual oleh penerbit?

Correct! Wrong!

2. Pada tahun 2008, jumlah penduduk London adalah 363 710. Pada akhir tahun 2009, jumlah penduduk London dijangka meningkat sebanyak 20 987. Berapakah jangkaan penduduk London pada akhir tahun 2009?

Correct! Wrong!

3. Sebuah syarikat menghasilkan 23 500 bolt pada hari Isnin dan 24 800 bolt pada hari Selasa. Cari jumlah bolt yang dihasilkan pada dua hari tersebut.

Correct! Wrong!

4. Semasa waktu malam, sebuah kilang menghasilkan 8 288 klip kertas kecil dan 7 148 klip kertas besar. Berapa banyak klip kertas yang dihasilkan kilang semasa peralihan itu?

Correct! Wrong!

5. Seorang penerbit menjual 50 525 salinan buku pada edisi pertama, 9 399 naskhah pada edisi kedua dan 988 salinan pada edisi ketiga. Cari jumlah salinan yang terjual dalam ketiga-tiga edisi itu.

Correct! Wrong!

6. Tambahkan.

Correct! Wrong!

7. Di wilayah Henan di China, tinggal 629 458 orang. 79 058 orang dari sebuah bandar berhampiran berpindah ke Henan kerana banjir. Berapa banyak orang yang tinggal di Henan sekarang?

Correct! Wrong!

8. Myres mempunyai RM11 213 dalam akaun simpanannya. Selasa lalu, dia menarik sejumlah wang untuk pembayaran insuransnya. Kini, dia mempunyai baki RM9 325 dalam akaun simpanannya. Berapa banyak yang dia bayar untuk insurans itu?

Correct! Wrong!

9. Di perpustakaan kota, terdapat 98 456 buku lama, 2 567 majalah dan 896 jurnal sains. Pengurusan memutuskan untuk menambahkan 7 876 buku kanak-kanak ke perpustakaan. Setelah menambahkan buku kanak-kanak, berapakah jumlah buku di perpustakaan?

Correct! Wrong!

10. Sebuah kapal yang penuh dengan gandum merempuh terumbu karang. Pada saat kapal diperbaiki, 5 420 tan biji-bijian telah tumpah ke dalam air. Hanya tinggal 4 954 tan bijirin di atas kapal. Berapa tan bijirin yang dikandung kapal pada asalnya?

Correct! Wrong!

Penambahan dan Pengurangan (Tahun 5) : Penambahan dengan Pembolehubah Tidak Diketahui
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: