Penambahan (Tahun 4): Pendaraban dan Pembahagian

0%

1. Cari produk 9 051 dan 3.

Correct! Wrong!

2. 4 × 3 719 =

Correct! Wrong!

3. 256 × 45 =

Correct! Wrong!

4. Hitungkan 643 × 84.

Correct! Wrong!

5.

Correct! Wrong!

6. Berapakah bilangan halaman dalam 7 buku yang serupa?

Correct! Wrong!

7. Hitungkan produk sebanyak 377 puluhan dan 9 yang satu.

Correct! Wrong!

8. Terdapat 8 457 bola di setiap kotak P. Cari bilangan bola di kotak Q.

Correct! Wrong!

9. Bundarkan produk 913 dan 99 ke ribu terdekat.

Correct! Wrong!

10. Cari digit yang hilang.

Correct! Wrong!

Penambahan (Tahun 4): Pendaraban dan Pembahagian
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang.
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: