Pendaraban dan Pembahagian (Tahun 5) : Darabkan Nombor dengan Dua Digit, 100 dan 1 000

0%

1. Hitungkan 961 × 14.

Correct! Wrong!

2. Darabkan 980 dengan 90.

Correct! Wrong!

3. Cari bilangan halaman dalam 1 000 buku yang serupa jika terdapat 590 halaman di setiap buku.

Correct! Wrong!

4. Cari produk 6 278 dan 76.

Correct! Wrong!

5. Cari jumlah air yang diperlukan dalam ml untuk mengisi 87 botol yang serupa.

Correct! Wrong!

6. Semua jawapan di bawah adalah betul kecuali

Correct! Wrong!

7. Cari jumlah manik jika terdapat 46 kumpulan manik yang serupa.

Correct! Wrong!

8. Digit yang manakah tidak betul dalam rajah yang ditunjukkan di bawah?

Correct! Wrong!

9. Darabkan nombor yang hilang dalam urutan dengan 34.

Correct! Wrong!

10. Sekiranya Sam menyimpan RM3 215 setiap bulan dari gajinya, cari jumlah simpanannya setelah 3 tahun.

Petunjuk: 1 tahun = 12 bulan a. RM114 610 b. RM115 740 c. RM9 635 d. RM9 465

Correct! Wrong!

Pendaraban dan Pembahagian (Tahun 5) : Darabkan Nombor dengan Dua Digit, 100 dan 1 000
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: