Perpuluhan (Tahun 5) : Penambahan dan Pengurangan Perpuluhan

0%

1. Kirakan 5 + 0.237 − 0.004.

Correct! Wrong!

2. Kirakan 0.285 + 0.302 − 0.101.

Correct! Wrong!

3. Kirakan 48.025 − 27.1 + 599.

Correct! Wrong!

4. Kirakan 118.15 − 0.8 + 788.104

Correct! Wrong!

5. 84 + 4.1 − 87.016.

Correct! Wrong!

6. Isi nombor yang hilang.

Correct! Wrong!

7. Isi nombor yang hilang.

Correct! Wrong!

8. Isi nombor yang hilang.

Correct! Wrong!

9. Isi nombor yang hilang.

Correct! Wrong!

10. Pilih jawapan yang betul dari yang berikut:

Correct! Wrong!

Perpuluhan (Tahun 5) : Penambahan dan Pengurangan Perpuluhan
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: