Perpuluhan (Tahun 6): Darab dan Bahagi Perpuluhan

0%

1. Hitung 48.87 ÷ 9 × 7 =

Correct! Wrong!

2. 30 × 20.095 ÷ 5 =

Correct! Wrong!

3. Hitung berdasarkan gambar diatas.

Correct! Wrong!

4. Sam membeli 15 botol jus oren sebanyak 2.5 ℓ setiap botol. Dia menuangkan jus oren ke dalam sebilangan gelas. Setiap gelas mempunyai isipadu 0.25 ℓ jus oren. Hitung berapa gelas yang diperlukan untuk 15 botol jus oren.

Correct! Wrong!

5. Jisim 25 bungkus tepung ialah 0.625 kg. Ia dibungkus sama dalam satu paket. Hitung jisim dalam kilogram, kg untuk 15 bungkus tepung.

Correct! Wrong!

6. Hitung 48.87 ÷ 0.9 × 7 =

Correct! Wrong!

7. Selesaikan 21.35 × 10.4 ÷ 4 =

Correct! Wrong!

8. Hitung berdasarkan gambar diatas.

Correct! Wrong!

9. Rumah Amy berada betul-betul di tengah-tengah antara sekolah dan rumah Kent. Jarak antara sekolah dengan rumah Kent adalah 8.628 km. Amy bersekolah 5 hari seminggu. Hitung jumlah jarak perjalanan Amy dari rumahnya ke sekolah selama 5 hari dalam seminggu.

Correct! Wrong!

10. Jadual menunjukkan jisim 6 tin sos spageti. Hitung 12 tin sos spageti yang sama.

Correct! Wrong!

11. Hitung 0.4887 ÷ 9 × 7 =

Correct! Wrong!

12. Rajah di bawah menunjukkan panjang sebatang kayu dengan 5 warna dibahagi sama rata. Dua pertiga batang berwarna putih digunakan. Cari panjang dalam meter tongkat berwarna putih yang digunakan.

Correct! Wrong!

13. Dalam 4.5 hari, Pamela memperuntukkan 15.75 jam untuk belajar mata pelajaran Sejarah. Dia menghabiskan masa yang sama setiap hari untuk mempelajari subjek Sejarah. Hitung jumlah masa dalam jam yang dia gunakan untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah dalam 9.5 hari.

Correct! Wrong!

Perpuluhan (Tahun 6): Darab dan Bahagi Perpuluhan
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: