Proses Hidup dalam Haiwan (Tahun 5) : Kelangsungan Hidup Spesies

0%

1. Mana yang paling tepat menggambarkan spesies haiwan?

Correct! Wrong!

2. Apa yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut?

Correct! Wrong!

3. Bagaimana gajah menjaga keselamatan diri daripada harimau?

Correct! Wrong!

4. Pernyataan yang manakah mengenai haiwan ini benar?

Correct! Wrong!

5. Bagaimana haiwan ini memastikan kelangsungan hidup spesiesnya?

Correct! Wrong!

Proses Hidup dalam Haiwan (Tahun 5) : Kelangsungan Hidup Spesies
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: