Tatabahasa 3 (Tahun 4): Kata Nama Majmuk

0%

1. Yang manakah antara berikut merupakan kata majmuk yang betul.

Correct! Wrong!

2. Tumbuhan memerlukan cahaya _____________ untuk hidup.

Correct! Wrong!

3. Azim tidak nampak tulisan di papan hitam kerana ____________ nya pecah.

Correct! Wrong!

4. __________________ di Jalan Anggerik yang rosak sejak semalam masih belum dibaiki.

Correct! Wrong!

5. Menjaga kebersihan merupakan ________________ semua rakyat Malaysia.

Correct! Wrong!

6. Semua _____________ syarikat pengiklanan itu bercuti pada setiap hari Sabtu dan Ahad.

Correct! Wrong!

7. Pihak penganjur __________ untuk memastikan keselamatan peserta yang mengikuti rombongan itu.

Correct! Wrong!

8. Kamu harus______________ cikgu tentang masalah yang kamu hadapi supaya dapat diselesaikan, kata guru kaunseling itu.

Correct! Wrong!

9. Semua murid memberi ___________ yang baik dalam menjayakan Kempen Kitar Semula yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

Correct! Wrong!

10. Dalam sukan skuasy, Datuk Nicole Ann David telah mengharumkan nama di peringkat _____________.

Correct! Wrong!

11. Guru besar telah menurunkan ____________ kepada semua permohonan pertukaran _____________ sekolah yang ingin ke luar daerah.

I. tandatangan
II. kerjasama
III. kakitangan
IV. setiausaha

Correct! Wrong!

12. Sebagai ____________ kita seharusnya mempunyai jati diri yang tinggi.

I. warganegara II. bumiputera III. pesuruhjaya IV. sukarela

Correct! Wrong!

13. Tugas utama ____________ ialah menyediakan laporan bagi setiap mesyuarat yang telah dijalankan.

Correct! Wrong!

14. Atlet dalam acara ______________itu bukan ________ Malaysia.

Correct! Wrong!

15. Semua petugas semasa banjir menjalankan tugas secara ___________ hasil ____________ penuntut-penuntut universiti tempatan.

Correct! Wrong!

Tatabahasa 3 (Tahun 4): Kata Nama Majmuk
Masih lemah perlu bimbingan yang berterusan.
Memuaskan , anda perlu berusaha lagi untuk mendapat markah cemerlang
Tahniah ! anda cemerlang.

Share your Results: