Wang (Tahun 3): Operasi Campuran yang Melibatkan Penambahan dan Pengurangan Wang

0%

1. Kirakan.

RM2 000 + RM3 000 – RM1 500 = ?

Correct! Wrong!

2. Cari nilai berikut:

RM1 745.28 - RM924.40 + RM8 062.54 =?

Correct! Wrong!

3. Selesaikan.

10 000 - 3850

Correct! Wrong!

4. Kirakan.

Correct! Wrong!

5. Cari nilai berikut.

RM7 245.80 – ? + RM562.39 = RM2 910.96

Correct! Wrong!

6. Cari nilai berikut.

? + RM2 450.90 – RM4 525.40 = RM798.67

Correct! Wrong!

7. Rashid ingin membeli sofa dan meja makan. Hitung jumlah harga perabot.

Correct! Wrong!

Wang (Tahun 3): Operasi Campuran yang Melibatkan Penambahan dan Pengurangan Wang
Masih Lemah, perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, namun perlu usaha lagi untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah, Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: