Wang (Tahun 6): Aset dan Liabiliti, Bonus dan Cukai Perkhidmatan

0%

1. Manakah antara berikut adalah aset?

Correct! Wrong!

2. Hitung jumlah aset Encik Stephen.

Correct! Wrong!

3. Sunita mendepositkan RM12 000 ke bank yang menawarkan faedah sederhana 5% setahun. Berapakah simpanan selepas 4 tahun?

Correct! Wrong!

4. Kos makanan hanya RM125. GST adalah 6%. Berapa GST?

Correct! Wrong!

5. Siapa yang lebih kaya dan apa perbezaan aset dan liabiliti?

Correct! Wrong!

6. Cik Rachel bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel. Pendapatannya setahun ialah RM38 400. Dia membayar RM12 200 untuk sewaannya dan RM7 200 untuk pinjaman kereta setiap tahun. Perbelanjaan peribadinya berjumlah RM8 350.00 selama setahun. Dia menyimpan baki wangnya. Apa asetnya dalam setahun?

Correct! Wrong!

7. Grace mempunyai simpanan sebanyak RM54 855 setelah 1 tahun tanpa membuat pengeluaran. Berapakah jumlah pokok jika bank memberikan kadar faedah 3.5%?

Correct! Wrong!

8. Sharon membayar sejumlah RM535.00 untuk hidangan termasuk 7% cukai perkhidmatan. Berapakah kos makanan tanpa cukai perkhidmatan?

Correct! Wrong!

10. Chris membeli sebuah kereta dan mengambil pinjaman sebanyak RM60 000 dari sebuah bank. Bank mengenakan kadar faedah 8% setiap tahun. Hitung jumlah yang harus dibayarnya setiap bulan jika dia mengambil pinjaman selama 5 tahun.

Correct! Wrong!

10. Dermawan yang lebih kaya menyumbangkan separuh dari kekayaannya ke rumah anak yatim. Berapakah baki kekayaannya setelah menderma?

Correct! Wrong!

11. Seseorang meminjam RM5 000 selama dua tahun dengan kadar 4% setahun. Dia segera meminjamkannya kepada orang lain dengan kadar 6 ¼% setahun selama dua tahun. Cari keuntungan dalam urus niaganya setiap tahun.

Correct! Wrong!

12. Praveen menjual basikal kepada Jimmy dan mendapat keuntungan 25%. Selepas setahun, Jimmy menjual basikal itu kepada Mick dengan harga RM3 200. Dia kehilangan 20%. Berapakah harga asal semasa Encik Praveen membeli basikal itu?

Correct! Wrong!

Wang (Tahun 6) : Aset dan Liabiliti, Bonus dan Cukai Perkhidmatan
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan.
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: