Bahan Pengawetan Makanan dan Bahan Sisa (Tahun 6) : Pengurusan Sisa dengan betul

0%

1. Item mana yang boleh dikitar semula?

Correct! Wrong!

2. Item mana yang tidak boleh dikitar semula?

Correct! Wrong!

3. Setiap pagi, pengutip sampah tempatan mengumpulkan sampah dari komuniti perumahan.

Apa yang mereka lakukan terhadap sampah?

Correct! Wrong!

4. Apakah amalan asas yang betul untuk membuang sampah di rumah?

Correct! Wrong!

5. Gambar X adalah tempat di mana sampah yang tidak dapat dikitar semula dibakar pada suhu tinggi. Apa itu X?

Correct! Wrong!

6. Sampah mana yang mudah terurai dan biasanya dikebumikan di tapak pelupusan sampah?

Correct! Wrong!

7. Apa yang berlaku dengan pembaziran di tempat pembakaran?

Correct! Wrong!

8. Sampah mana yang boleh terbiodegradasi dan boleh terurai dengan mudah ketika dikebumikan di bawah tanah?

Correct! Wrong!

9. Objek manakah yang boleh dikitar semula?

Correct! Wrong!

10. Di manakah kumbahan dirawat sebelum dibuang ke laut?

Correct! Wrong!

11. Item manakah yang boleh dikitar semula?

Correct! Wrong!

12. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses X. Apakah proses X?

i - Menyusun sampah mengikut jenis.

ii - Menghantar sisa yang disusun ke kilang pemprosesan.

iii - Memproses sisa dalam mesin untuk membentuk produk baru.

Correct! Wrong!

13. Gambar menunjukkan beberapa sampah yang boleh dikitar semula. Apa yang akan berlaku sekiranya mereka dibakar?

Correct! Wrong!

14. Apa yang dilakukan terhadap abu sampah yang tersisa setelah dibakar?

Correct! Wrong!

15. Pusat pengumpulan sampah pusat mengambil langkah-langkah berikut untuk membuang sisa kitar semula. Apakah susunan langkah yang betul?

1. Hantar sampah yang dihancurkan ke kilang kitar semula.

2. Menghasilkan produk baru yang boleh digunakan.

3. Menghancurkan sisa yang boleh dikitar semula.

4. Bahan buangan terus ke mesin.

Correct! Wrong!

Bahan Pengawetan Makanan dan Bahan Sisa (Tahun 6) : Pengurusan Sisa dengan betul
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan
Memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Tahniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: