Tatabahasa 5 (Tahun 6) : Kata Pangkal Ayat

0%

1. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

______________________baginda pun berangkatlah meninggalkan kerajaan Pasai.

Correct! Wrong!

2. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

_______________ tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri.

Correct! Wrong!

3. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

_________________ tuan puteri pun masuk ke bilik peraduan.

Correct! Wrong!

4. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

_____________ kuda merah itu dipunyai oleh Tun Irama.

Correct! Wrong!

5. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

___________ Tuan Puteri Kembang Kencana itu leka dengan bingkisan yang diberi oleh Tengku Kelana.

Correct! Wrong!

6. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

Berperanglah dua buah kerajaan itu. ______________berapa lamanya negeri Majapahit pun menanglah dalam peperangan menentang kerajaan Siam.

Correct! Wrong!

7. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

____________ panglima itu pun diberi anugerah Keris Taming Sari.

Correct! Wrong!

8. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

______________ puteri itu sungguh cantik dan menawan serta tiada tolok bandingnya.

Correct! Wrong!

9. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

______________ Puteri Tujuh Purnama itu sungguh cantik dan menawan serta tiada tolok bandingnya.

Correct! Wrong!

10. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

_______________ tuan puteri pun memperoleh seorang bayi perempuan.

Correct! Wrong!

11. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

Bukit didaki, lurah dituruni. _____________, sampai di tengah hutan belantara maka bertemulah dengan seorang gadis rupawan.

Correct! Wrong!

12. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

___________, dibawanya peti yang dikiranya hanya berisi Puteri Mas Merah berserta dua inangnya untuk dihadapkan kepada Raja Siam.

Correct! Wrong!

13. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

______________, beberapa lamanya berjalan itu hampirlah hendak bertemu dengan laut sebelah sana. ____________berhentilah gajah Puteri Kemala Sakti di tempat itu.

I. Hatta
II. Justeru
III. Maka
IV. Adapun

Correct! Wrong!

14. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

___________, Raja Cina dengan Raja Rom hendak menjodohkan anak-anak mereka. Rencana itu diketahui oleh Maharaja Rangga yang tak ingin melihat dua manusia itu bersatu, dan beranggapan bahawa mereka tidak semestinya berjodoh.

Correct! Wrong!

15. Pilih kata pangkal ayat yang betul.

Belayarlah kapal itu di samudera luas. ______________, tiada berapa lamanya belayar, adalah kira-kira sehari semalam lagi hendak ke Pulau Langkapura itu.

Correct! Wrong!

Tatabahasa 5 (Tahun 6) : Kata Pangkal Ayat
Masih lemah, Perlukan bimbingan yang berterusan
memuaskan, Namun perlu usaha untuk dapat markah cemerlang.
Taniah! Anda cemerlang untuk subjek ini.

Share your Results: